Corona-viruset

I dessa tider med corona-viruset som löper över...

Saknar värme i lägenheten?

En i föreningen har renoverat utan förenings...

Välkomna till Brf Entitan i Solna

En officiell hemsida

 

 

Totalt antal bostadslägenheter

213


Varav bostadsrätter

193


Antal lokaler

20


Bygg år

1965-1966

Har du några frågor?
Om du inte får svar på dina frågor här kan du självklart kontakta styrelsen.
Parkering?
Föreningen förfogar inte över några egna parkeringsplatser då det är kommunens mark. Information om boendeparkering och hyra av egen parkeringsplats finns på Solna Stad parkering.
Bredband, tv och telefoni?

Bredband: Föreningen har ett riktigt bra erbjudande från Ownit för kollektiv anslutning till bredband. Innanför ytterdörren till de flesta lägenheter finns ett nätverksuttag där får man bredband med hastighet 1000/1000 Mbit/s (UP 700-1000 & NER 700-1000) och Bredband ingår i årsavgiften.
Läs mer

Kameraövervakning

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen.

  • Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga skadegörelse, brott och öka boendes säkerhet.
  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 14 dagar.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer,  utsedda av Brf Entitan i Solna styrelse, har tillgång det inspelade materialet, vilket kommer kontrolleras endast vid brott.

För frågor angående vilken typ av kameror och inspelningsutrustning som används så hänvisar vi till vår leverantör BMA Säkerhet AB via mailen info@bmasakerhet.se

Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Datainspektionen www.datainspektionen.se

Fastighetsskötsel/drift/tekniskförvaltare

Till felanmälan anmäler du släckta lysrör, hjälp med luftning av element, vattenavstängningar mm.
Delagott Felanmälan ONLINE

Tel: 08-551 10 500

Avi/hyror?
Ekonomisk förvaltning
Föreningen har hjälp av Riksbyggen för att hantera bokföring, budgetuppföljning samt hantering av hyres- och avgiftsavier. Hit kan du som boende vända dig om du har frågor gällande betalning av månadsavgiften.
Riksbyggen
Tel: 018-66 01 60
Mäklarinformation BRF
Stadgar och årsredovsningar

Vår Kontakt

Här kan du enkelt maila styrelsen. Fyll i dina kontaktuppgifter och vad ditt ärende gäller så kontaktar vi dig.

BRF Entitan i Solna
Krysshammarvägen 2 NB
17157 Solna

BRF ENTITAN I SOLNA

BESÖKSADRESS
Krysshammarvägen 2

POSTADRESS
BRF Entitan i Solna
Krysshammarvägen 12A
17157 Solna

Email: styrelsen@entitanisolna.se

FAKTURAADRESS
Entitan i Solna, Brf
Fastnr 4904
Box 1005
831 29 Östersund
E-faktura: rbfast@eportaldoc.com

VIKTIG NUMMER

Delagott
Tekniskförvaltaren & Fastighetsskötsel
+46(0)8 55 11 05 00

Felanmälan online

VIKTIG NUMMER

Svenska Störningsjouren AB

info@storningsjouren.se

+46 (0)8 568 214 00

VIKTIG NUMMER

RB Fastighetsägare AB
Ekonomiförvaltning
+46(0)186 601 60

VIKTIG NUMMER