Målning av källargolv i B-huset

Målning av källargolv kommer att ske i B-huset...

Motion till årsstämman

Motion till ordinarie föreningsstämma lämnas...

Porttelefon användarmanual

ladda ner användarmanual till porttelefoni...

Välkomna till Brf Entitan i Solna

En officiell hemsida
 

 

Totalt antal bostadslägenheter

213


Varav bostadsrätter

192


Antal lokaler

22


Bygg år

1965-1966

Har du några frågor?
Om du inte får svar på dina frågor här kan du självklart kontakta styrelsen.
Parkering?
Föreningen förfogar inte över några egna parkeringsplatser då det är kommunens mark. Information om boendeparkering och hyra av egen parkeringsplats finns på Solna Stad parkering.
Bredband, tv och telefoni?
I lägenheterna finns olika möjligheter att ansluta till internet, denna sida är en guide till de olika alternativen som finns tillgängliga.
Gemensamt för alla alternativ är att den boende själv måste skaffa sig ett abonnemang hos en internetleverantör för att få tillgång till internet och andra tjänster de olika leverantörerna erbjuder.
Läs mer
Kameraövervakning

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen.

  • Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga skadegörelse, brott och öka boendes säkerhet.
  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 14 dagar.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer,  utsedda av Brf Entitan i Solna styrelse, har tillgång det inspelade materialet, vilket kommer kontrolleras endast vid brott.
Fastighetsskötsel/drift
Till felanmälan anmäler du släckta lysrör, hjälp med luftning av element, vattenavstängningar mm.
MH Drift & Fastighetsservice AB
fel@mhdrift.se
Tel: 08-409 38 000
Avi/hyror?
Ekonomisk förvaltning
Föreningen har hjälp av Riksbyggen för att hantera bokföring, budgetuppföljning samt hantering av hyres- och avgiftsavier. Hit kan du som boende vända dig om du har frågor gällande betalning av månadsavgiften.
Riksbyggen
Tel: 018-66 01 60
Mäklarinformation BRF
Stadgar och årsredovsningar

Vår Kontakt

Här kan du enkelt maila styrelsen. Fyll i dina kontaktuppgifter och vad ditt ärende gäller så kontaktar vi dig.

BRF Entitan i Solna
Krysshammarvägen 2 NB
17157 Solna

BRF ENTITAN I SOLNA

BESÖKSADRESS
Krysshammarvägen 2

POSTADRESS
BRF Entitan i Solna
Krysshammarvägen 12A
17157 Solna

Email: styrelsen@entitanisolna.se

FAKTURAADRESS
BRF Entitan i Solna
Fastighetsnr 490400
Box 1005
831 29 Östersund
E-faktura: rbfast@eportaldoc.com

VIKTIG NUMMER

MH Drift
Fastighetsskötsel
+46(0)8 409 38 000

Felanmälan online

VIKTIG NUMMER

Svenska Störningsjouren AB

info@storningsjouren.se

+46 (0)8 645 00 35

VIKTIG NUMMER

RB Fastighetsägare AB
Ekonomiförvaltning
+46(0)186 601 60

VIKTIG NUMMER