Årsredovisning 2022

Nu är föreningens årsredovisning klar för 2022.

Byte av ekonomisk förvaltare

Från och med årsskiftet byter Brf Entitan i Solna ekonomisk förvaltare från Simpleko till HSB

Planerat Stambyte

Föreningen planerar ett stambyte.

Välkomna till Brf Entitan i Solna

En officiell hemsida

 

 

Totalt antal bostadslägenheter

213


Varav bostadsrätter

195


Antal lokaler

20


Bygg år

1965-1966

Har du några frågor?
Om du inte får svar på dina frågor här kan du självklart kontakta styrelsen.
Tvättstugan och dess olika bokningstider

Måndag-lördag 

07.00-10.00
10.00-13.00
13.00-17.00
17.00-21.00 

Söndag 

10.00-13.00
13.00-17.00
17.00-21.00  

Det första tvättpasset på söndagar är först kl. 10.00-13.00, för att inte störa de som bor ovanför tvättstugan. 

Till varje tvättstuga finns två torkrum. Det ena torkrummet och torktumlaren kan användas 45 minuter efter avslutat tvättpass. 

Det andra torkrummet får användas 1 timme efter avslutad tvättpass. 

Om den som har bokat ett tvättpass inte har påbörjat sitt pass, kan annan boende ta tvättstugan i anspråk efter 1 timme. 

I varje tvättstuga finns en hink där ludd från torktumlare kan slängas. Övrigt såsom tvättmedelspaket, plastflaskor etc. ska slängas direkt i miljörummet. 

 

Bredband, tv och telefoni?

Bredband: Föreningen har ett riktigt bra erbjudande från Ownit för kollektiv anslutning till bredband. Innanför ytterdörren till de flesta lägenheter finns ett nätverksuttag där får man bredband med hastighet 1000/1000 Mbit/s (UP 700-1000 & NER 700-1000) och Bredband ingår i årsavgiften.
Läs mer

Kameraövervakning

Kamerabevakningen sker i enlighet med kamerabevakningslagen. Kamerabevakningslagen syftar till att bevakningen endast ska användas när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Du kan läsa mer om kamerabevakning hos bostadsrättsföreningar hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Brf Entitan i Solna övervakar endast källargångarna samt ingången till våra soprum. Detta är ofta att anse som mindre integritetskänsliga områden än exempelvis entréer. En sådan bevakning kan normalt godtas vid upprepade stölder, återkommande skadegörelse eller omfattande felsortering som leder till stora kostnader för föreningen.

Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial. Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter tre dagar. Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.

Enbart ett fåtal personer i föreningens styrelse har tillgång det inspelade materialet, vilket endast kontrolleras vid exempelvis stölder eller skadegörelse.

För frågor angående vilken typ av kameror och inspelningsutrustning som används så hänvisar vi till vår leverantör BMA Säkerhet AB via mejl.

Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Integritetsskyddsmyndigheten.

Markis

Nedan är cirkamått :

Arena Vitlack Akrylduk:

3870×800 mm

reglagetyp Motor Semfy (2)

Reglagesida höger (H)

Väv/färg ORC D313 84

Nr 710200 Orea 10/17 LT50

Nr 457210 Sidovinkel fallarm RAL 9010

Nr 460205 Nischkonsol vinklel för tak, RAL9010

Fastighetsskötsel/drift/tekniskförvaltare

Till felanmälan anmäler du släckta lysrör, hjälp med luftning av element, vattenavstängningar mm.
HSB  Felanmälan ONLINE

Tel: 0104421100

Avi/hyror/ekonomi?

Ekonomisk förvaltning
Föreningen har hjälp av HSB för att hantera bokföring, budgetuppföljning samt hantering av hyres- och avgiftsavier. Hit kan du som boende vända dig om du har frågor gällande betalning av månadsavgiften.

HSB Ekonomisk Förvaltning
+46(0)10-442 11 00

Mäklarinformation BRF
Stadgar och årsredovsningar

Vår Kontakt

Nedan finner du styrelsens kontaktuppgifter samt adress

 

BRF Entitan i Solna
Krysshammarvägen 2 NB
17157 Solna

BRF ENTITAN I SOLNA

BESÖKSADRESS
Krysshammarvägen 2

POSTADRESS
c/o HSB Stockholm
112 84 Stockholm
 

Email: styrelsen@entitanisolna.se

FAKTURAADRESS
BRF Entitan i Solna
Ref: 99-2956-00
FE 391
838 73 FRÖSÖN

VIKTIG NUMMER

HSB
Tekniskförvaltaren & Fastighetsskötsel
010-442 11 00

Felanmälan online

VIKTIG NUMMER

Svenska Störningsjouren AB

info@storningsjouren.se

+46 (0)8 568 214 00

VIKTIG NUMMER

HSB Ekonomisk Förvaltning
+46(0)10-442 11 00