Styrelsen

 

Styrelens uppdrag i Brf Entitan i Solna

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.

Beslut som tas på årsstämman verkställs av styrelsen som även förvaltar föreningens verksamhet mellan årsstämmorna.

Styrelsen arbetar för att kraven i föreningens stadgar uppfylls samt att medlemmarnas och föreningens intressen tillvaratas på bästa tänkbara sätt.

Du når styrelsen på e-post adress styrelsen@entitanisolna.se.

Om du vill delta i styrelsearbetet är du varmt välkommen att kontakta valberedningen.

Filippa Mathison

Filippa Mathison

Sekreterare

Lillemor Koutras

Lillemor Koutras

Ledamot

Yamen Balboss

Yamen Balboss

Ledamot

Ulrika Kohlin

Ulrika Kohlin

Ordförande

Lars Lindberg

Lars Lindberg

Suppleant

Gabrielle Linnsén

Gabrielle Linnsén

Vice ordförande

Dennis pesonen

Dennis pesonen

Suppleant

Yvonne Bergroth Forsberg

Yvonne Bergroth Forsberg

Ledamot

BRF ENTITAN I SOLNA

BESÖKSADRESS
Krysshammarvägen 2

POSTADRESS
c/o HSB Stockholm
112 84 Stockholm
 

Email: styrelsen@entitanisolna.se

FAKTURAADRESS
BRF Entitan i Solna
Ref: 99-2956-00
FE 391
838 73 FRÖSÖN

VIKTIG NUMMER

HSB
Tekniskförvaltaren & Fastighetsskötsel
010-442 11 00

Felanmälan online

VIKTIG NUMMER

Svenska Störningsjouren AB

info@storningsjouren.se

+46 (0)8 568 214 00

VIKTIG NUMMER

HSB Ekonomisk Förvaltning
+46(0)10-442 11 00