Felanmälan online:

Styrelsen

Publicerat: 4 maj, 2017
Uppdaterat: 9 februari, 2024

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.

Beslut som tas på årsstämman verkställs av styrelsen som även förvaltar föreningens verksamhet mellan årsstämmorna.

Styrelsen arbetar för att kraven i föreningens stadgar uppfylls samt att medlemmarnas och föreningens intressen tillvaratas på bästa tänkbara sätt.

Du når styrelsen på e-post adress styrelsen@entitanisolna.se.

Om du vill delta i styrelsearbetet är du varmt välkommen att kontakta valberedningen.

Ulrika Kohlin Ordförande
Yamen Balboss Vice Ordförande
Pia Thorby Sekreterare
Yvonne Bergroth Forsberg Ledamot
Ivan Maksimovic Ledamot
Elie El-Helou Ledamot
Dennis Pesonen Suppleant
Lars Lindberg Suppleant