Styrelsen

 

Styrelens uppdrag i Brf Entitan i Solna

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.

Beslut som tas på årsstämman verkställs av styrelsen som även förvaltar föreningens verksamhet mellan årsstämmorna.

Styrelsen arbetar för att kraven i föreningens stadgar uppfylls samt att medlemmarnas och föreningens intressen tillvaratas på bästa tänkbara sätt.

Du når styrelsen på e-post adress styrelsen@entitanisolna.se.

Om du vill delta i styrelsearbetet är du varmt välkommen att kontakta valberedningen.

Maria Dolari, X16

Maria Dolari, X16

Ledamot

David Hincapie Bedoya, X14

David Hincapie Bedoya, X14

Ledamot

Dennis pesonen, X16

Dennis pesonen, X16

Suppleant

Filippa Mathison, X20

Filippa Mathison, X20

Sekreterare

Cyrus Yazdan, X14

Cyrus Yazdan, X14

Ordförande

Dubier Gonzalez Wallin, X4

Dubier Gonzalez Wallin, X4

Suppleant

Ulrika Kohlin, X4

Ulrika Kohlin, X4

Vice ordförande

Josephine Gonzalez Wallin, X4

Josephine Gonzalez Wallin, X4

Ledamot (Ekonomi)

Izabela Holm, X20

Izabela Holm, X20

Suppleant

Ingrid Karbing, X6

Ingrid Karbing, X6

Ledamot (Ekonomi)

Anna Wildt, X14

Anna Wildt, X14

Suppleant

BRF ENTITAN I SOLNA

BESÖKSADRESS
Krysshammarvägen 2

POSTADRESS
c/o HSB Stockholm
112 84 Stockholm
 

Email: styrelsen@entitanisolna.se

FAKTURAADRESS
Entitan i Solna, Brf
Fastnr 4904
HSB Stockholm
112 84 Stockholm

VIKTIG NUMMER

HSB
Tekniskförvaltaren & Fastighetsskötsel
010-442 11 00

Felanmälan online

VIKTIG NUMMER

Svenska Störningsjouren AB

info@storningsjouren.se

+46 (0)8 568 214 00

VIKTIG NUMMER

HSB Ekonomisk Förvaltning
+46(0)10-442 12 00