Renovering & Ombyggnad

Våtrumsarbete kräver planering!

Alltid viktigt vid renovering av badrum i villor och lägenheter är planeringen. Tätskiktskontroll innan arbetet påbörjas är grundläggande och viktigt. Fastighetens förutsättningar måste tas i beaktande, hållfasthet och säkerhet bör undersökas av kunnig person, en byggnads- eller fukttekniker. Det är viktigt att anlita auktoriserade företag för arbetet så att kvalitetsrutiner och branschregler följs.

Begär en våtrumsanmälan!
I upphandlingen av våtrumsarbeten bör rätt krav ställas, gärna efter AMA-koder. För privata beställare kan det vara svårt att välja entreprenör. Det är viktigt att kontrollera och säkerställa montörens kompetens och behörighet. Inte minst gentemot försäkringsbolagen är det viktigt att ha papper på att branschens regler följts vid arbetet

En så kallad våtrumsanmälan, registrering av arbetet, som entreprenören lämnar in efter utfört arbete, utgör en trygghet för beställaren. Den redovisar hur arbetet utförts och med vilka material och finns som dokumentation vid eventuell skada.

Under arbetets gång måste leverantörernas monteringsanvisningar följas och någon ska ansvara för samordning av arbetsinsatserna. En rad moment ska fortlöpande kontrolleras av montören. Det gäller bland annat kontroll av fukt i underlag och kontroll av temperatur för applicering av tätskikt.

Ett byggmöte när projektet drar igång är ett bra sätt att klara ut förutsättningar och rollfördelning.

Spara all dokumentation.
Det är även viktigt att tänka på vad som ska ske efter det att arbetet med våtrummet avslutats. Kvalitetsdokument och kopia av våtrumsanmälan är självklara papper att erhålla, liksom dokumentation av kontrollåtgärder och naturligtvis fakturan för jobbet. Monteringsanvisningar och produktblad för tätskiktskonstruktionen är också bra att spara, liksom skötselråd för ytskikten. För reklamationer på arbetena har man ett par månader på sig. Det är viktigt att en eventuell skada inte hinner förvärras. Det är också viktigt att från början ha klarat ut vilken garantitid som gäller för arbete och materia

Renovering och ombyggnad.

För t.ex. målning, tapetsering eller ny golvbeläggning behöver ni inte styrelsens tillstånd. Observera att detta inte gäller hyresrätter.

Vid t.ex. byte av köksinredning får inte frånluftsdonen byggas för eller tas bort. Det finns krav på att donen skall vara tillgängliga för rengöring och inspektion.

Kontakta alltid styrelsen om ni är osäkra på vad som gäller i just ert fall!

Väsentliga förändringar av lägenhet.

Väsentlig renovering eller ombyggnad av lägenheter får aldrig påbörjas utan att styrelsen först har lämnat sitt medgivande.

För att styrelsen ska kunna ta beslut behövs en utförlig beskrivning av vad som ska utföras, med ritningar och annat byggteknisk beskrivning. Detta skickas till vår förvaltare HSB som handlägger ärendet. Styrelsen fattar beslut utifrån handlingarna.

Det är viktigt att ni läser igenom föreningens anvisningar för ändring / ombyggnation av bostadsrätt innan ni lämnar in en ansökan om tillstånd till ändring av bostadsrätt.

Ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet.

Tänk på att vara ute i god tid, styrelsen sammanträder normalt sett var tredje vecka och kan endast vid dessa tillfällen ta beslut. Om ansökan behöver kompletteras kan det således dröja till nästa möte innan ett medgivande kan lämnas.

Arbeten i lägenheten som kan vara störande för grannarna ska annonseras med anslag på berörda trapphus anslagstavlor, tänk på att grannar i trapphuset bredvid också kan störas. Arbeten får påbörjas tidigast kl. 08.00 och ska vara avslutade senast kl. 20.00 (helgdagar gäller tiderna kl. 10.00-20.00). Under långhelger får inget störande arbete förekomma.

Som exempel på väsentliga förändringar räknas:

* Ingrepp på bärande konstruktion.

* Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten, el och ventilation.

* Annan väsentlig förändring som påverkar lägenhetens karaktär.

Ritningar VVS samt avlopp, Brf Entitan i Solna

 

BRF ENTITAN I SOLNA

BESÖKSADRESS
Krysshammarvägen 2

POSTADRESS
BRF Entitan i Solna
Krysshammarvägen 12A
17157 Solna

Email: styrelsen@entitanisolna.se

FAKTURAADRESS
Entitan i Solna, Brf
Fastnr 4904
Box 1005
831 29 Östersund
E-faktura: rbfast@eportaldoc.com

VIKTIG NUMMER

HSB
Tekniskförvaltaren & Fastighetsskötsel
010-442 11 00

Felanmälan online

VIKTIG NUMMER

Svenska Störningsjouren AB

info@storningsjouren.se

+46 (0)8 568 214 00

VIKTIG NUMMER

Simpleko AB
Ekonomiförvaltning
+46(0)186 601 60