Felanmälan online:

Störning i leveransen av fjärrvärme från Norrenergi

Publicerat: 10 maj, 2024
Uppdaterat: 10 maj, 2024

Från Norrenergi:

På grund av ett tidigare strömavbrott har vi just nu en störning som påverkar leveransen av värme och varmvatten. Vi beräknar att det tar några timmar att åtgärda och arbetar för att allt ska fungera normalt så snart som möjligt.

Vi beklagar avbrottet och återkommer när leveransen fungerar normalt igen. Här publicerar vi löpande uppdateringar om störningen Driftinformation | Norrenergi

Vänliga hälsningar
Norrenergi