Felanmälan online:

Gemensamma utrymmen

Publicerat: 4 maj, 2017
Uppdaterat: 9 januari, 2024

Miljörum

I både A- och B-huset finns ett miljörum för återvinning. Här kan du sorta följande avfall för återvinning:

Glödlampor
Batterier
Elskrot
Tidningar
Kartong
Glas (färgat och ofärgat)
Plast

Tänk på att sortera allt du lägger i miljörummen. Föreningen får betala extra för allt som inte är lagt på rätt ställe.

Dörrarna till miljörummen är av brandsäkerhetsskäl utrustade med dörrstängare, dessa får inte sättas ur spel och dörrarna får inte lämnas öppna.

Grovsopor får inte ställas in i miljörummen. Dessa körs bort av den boende själv eller läggs i de containrar som ställs upp höst och vår i samband med föreningens städdagar.

Tömningsintervall för miljörum:

Tidning, kartong måndag och torsdag
Glas onsdag
Plast måndag och torsdag
Elektronik, batteri och lampa/lysrör: Start vecka 3 varje år. Därefter sker tömning udda veckor framöver.

Tvättstugorna

Våra tvättstugor renoverades våren 2004. Nya tvätt- och torkmaskiner installerades och ommålning genomfördes. Bokning kan göras från kl. 7 på morgonen, till kl. 9 på kvällen, uppdelat i fyra tvättpass. Sammanlagt finns under en månad 248 tvättpass tillgängliga i varje hus. Varje lägenhet har alltså i genomsnitt tillgång till två tvättpass i månaden.

Passet kl. 0700-1000 på söndagar kan inte bokas, utan är ett ”fripass”. Tvätt sker då i mån av tillgång på maskinerna (först på plats disponerar tvättpasset så länge det behövs).

Vår strävan är att alla vi boende ska trivas både i våra lägenheter och i utrymmen som disponeras av alla i fastigheten. Vi vet av erfarenhet att tvättstugan är ett gemensamt utrymme som ibland kan vålla heta känslor grannar emellan. Ofta har man helt enkelt olika uppfattningar om vad som egentligen gäller. Följer du de här anvisningarna kommer tvättstugan att bli trivsammare för alla oss boende.

Använd bokningstavlan för att boka tvättid. Ta bort bokningscylindern efter avslutat pass. Antingen bokar du en ny tid eller parkerar du cylindern. Förlust av bokningscylinder kostar 690:- vilket debiteras i separat faktura till boende.

Tvätta aldrig på någon annans tid. Din granne kan ha tagit ledigt från jobbet för att kunna tvätta. Undantag: står tvättstugan outnyttjad efter en timme får den övertas av annan boende. Det gäller inte sista passet, det får nyttjas av annan efter två timmar. Första passet på söndag är inte möjligt att boka utan det är först till kvarn som gäller.

Ett av torkrummen får användas max en timma och torktumlaren max 45 minuter efter avslutad tvättid.

Efter tvättpasset ska tvättstugan vara städad och klar för nästa pass. Rengör maskiner och torkum, och torka golvet. Lämna tvättstugan som du själv vill ha den nästa gång du vill tvätta. Det finns i tvättstugorna separata städinstruktioner.

Uppstår fel på en maskin, meddela detta via felanmälan. Då kan maskinen snabbt repareras och komma igång igen. Sätt gärna upp en lapp på den trasiga maskinen med ev. besked om att service är beställd.

Tvättstugan är enbart avsedd för boende i husen. Det är därför inte tillåtet att tvätta åt vänner och bekanta.

Kontrollera före tvätten att inga lösa föremål finns med i kläderna. Nålar, spikar, knappar, mynt, leksaker och andra småsaker kan lätt skada maskinerna och göra dem oanvändbara. Det är inte tillåtet att tvätta bygel-BH i maskinerna.

I de vanliga maskinerna är det inte tillåtet att tvätta mattor, filtar, täcken, bäddmadrasser eller liknande. Till detta används grovtvättmaskinerna. Oljiga arbetskläder får inte tvättas i någon av maskinerna.

Du använder tvättstugan helt på egen risk. Det betyder att föreningen inte ersätter om något blir skadat eller försvinner.

Tvättkorgar och städredskap i tvättstugorna är enbart avsedda för tvättstugan. Dessa får inte föras ut från tvättstugorna.

Varje bostadsrättsinnehavare och hyresgäst som kvitterat ut låskolv med nyckel för bokning av tvättstugan ska ha fått en skriftlig version av dessa regler. Det är naturligtvis dessa som gäller, då ovanstående är lite annorlunda uppdelat för att lättare kunna läsas på webben. Är det några tveksamheter kontakta styrelsen.

Cykelförråd

I både A- och B-huset finns utrymmen där boende kan förvara cyklar.

Däckförvaring

I A-husets skyddsrum finns möjlighet för boende att förvara sina bildäck. Vill du låna nyckeln till däckförrådet, skriv ett mail till styrelsen: styrelsen@entitanisolna.se.

Förvaringsregler

Definitionen av hjul i följande text är något av följande tre alternativ, däck eller fälg eller däck monterat på fälg. En uppsättning hjul är 4st hjul plus 1st reservhjul.

Hjul som förvaras i däckförrådet ska märkas tydligt med;

  • Namn
  • Lägenhetsnummer (föreningens ej lantmäteriets)
  • Telefonnummer
  • Bilens registreringsnummer

Det är endast tillåtet att förvara en uppsättning hjul, utan däckpåsar, tillhörande en personbil som är registrerad på och ägs av en medlem eller lägenhetshyresgäst. Det är alltså inte tillåtet att förvara hjul i vårt förråd som tillhör en tjänstebil eller förmånsbil som ägs av ett företag.

Hjulen ska staplas på varandra och får inte begränsa framkomligheten i lokalen. Max 5 däck med eller utan fälg respektive 3 fälgar utan däck får staplas ovanpå varandra, för att förhindra ras med personskador till följd. Tänk på att barn kan tycka det är roligt att klättra på hjultravarna.

Förvaringen sker helt och hållet på egen risk, föreningen kommer inte att ersätta försvunnen eller skadad egendom.

Om behov föreligger att använda lokalen som skyddsrum ska hjulen omedelbart avlägsnas.

Borttappad eller ej återlämnad nyckel kommer debiteras vederbörande med kostnaden för byte av låskolvar och nya nycklar.

Gårdsytor

Föreningen har en trevlig innergård med gräsytor, en sandlåda och en liten ambulans för barnen att leka med.
Det finns två fasta grillplatser. De går inte att boka utan det är först till kvarn som gäller. Tänk också på att städa upp efter dig när du lämnar grillen för kvällen.
För att alla ska trivas är det inte tillåtet att rasta sin hund eller låta hundar vistas okopplade här.