Internrevisor

Uppdragsbeskrivning för intern revisor + suppleant!

 

En internrevisor ska i samråd med extern revisor granska styrelsens
arbete och att styrelsen följer arbetsrutiner och stadgar.