Felanmälan online:

Internrevisor

Publicerat: 6 december, 2017
Uppdaterat: 6 maj, 2024

Föreningens internrevisorer har som förtroendevalda i föreningen till uppgift granska och se över ekonomin och styrelsens arbete.

Som revisor har man även i uppdrag att kontinuerligt följa styrelsens arbete för att säkerställa att styrelsen följer de lagar, förordningar och riktlinjer som finns.

Till sin hjälp har internrevisorerna en extern revisor som hjälper till med revisionen av ekonomin inför årsredovisningen.

Brf Entitan i Solna anlitar Revisionsbyrån Fyrtornet som extern revisor.

Kontakta internrevisor : internrevisor@entitanisolna.se

Nina Frödin
Internrevisorsuppleant

Johan Gynnhammar
Internrevisor