Internrevisor

Internrevisor i Brf Entitan i Solna

Föreningens internrevisorer har som förtroendevalda i föreningen till uppgift granska och se över ekonomin och styrelsens arbete.

Som revisor har man även i uppdrag att kontinuerligt följa styrelsens arbete för att säkerställa att styrelsen följer de lagar, förordningar och riktlinjer som finns.

Till sin hjälp har internrevisorerna en extern revisor som hjälper till med revisionen av ekonomin inför årsredovisningen.

Brf Entitan i Solna anlitar Revisionsbyrån Fyrtornet som extern revisor.

Robin Wallvik, X4 

Robin Wallvik, X4 

Internrevisorsuppleant 

 Lars Löfquist, X22 

 Lars Löfquist, X22 

Internrevisor