Felanmälan online:

Att bo i bostadsrätt

Publicerat: 4 maj, 2017
Uppdaterat: 21 januari, 2024

Medlemsdemokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till en väl fungerande medlemsdemokrati och till att skapa en levande och aktiv förening.

Det är viktigt att våra medlemmar medverkar på föreningsstämmor och andra möten för att föreningens mål om en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås. Vi vill uppmuntra våra medlemmar till att komma med förslag på förändringar, förbättringar och synpunkter. Detta kan du göra löpande under året genom att kontakta förvaltningen eller skriva till styrelsen. Du har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman. Medlemmar som har förtroendeuppdrag eller medverkar i trivselgruppen bidrar alla till att skapa en väl fungerande och levande bostadsrättsförening som du är medlem i. Du har som boende i bostadsrätt en skyldighet att engagera dig i föreningen, det är ju tillsammans vi medlemmar förvaltar och utvecklar vårt boende.Har du intresse av att engagera dig i föreningens verksamhet som på något sätt  (i trivselgruppen, i arbetet med hemsidan eller något annat) är du välkommen att kontakta styrelsen på adress styrelsen@entitanisolna.se

Vilka lagar styr arbetet i en bostadsrättsförening?

För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL). Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egna ”lag”.Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastighet.Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner. Information om sista dag för att lämna in dessa förmedlas till medlemmarna inför varje årsstämma.