Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt

Medlemsdemokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till en väl fungerande medlemsdemokrati och till att skapa en levande och aktiv förening.

Det är viktigt att våra medlemmar medverkar på föreningsstämmor och andra möten för att föreningens mål om en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås. Vi vill uppmuntra våra medlemmar till att komma med förslag på förändringar, förbättringar och synpunkter. Detta kan du göra löpande under året genom att kontakta HSB eller skriva till styrelsen. Du har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman.

Medlemmar som har förtroendeuppdrag bidrar alla till att skapa en väl fungerande och levande bostadsrättsförening som du är medlem i. Du har som boende i bostadsrätt en skyldighet att engagera dig i föreningen, det är tillsammans vi medlemmar förvaltar och utvecklar vårt boende.

Har du intresse av att engagera dig i föreningens verksamhet som på något sätt är du välkommen att kontakta styrelsen per mejl: styrelsen@entitanisolna.se

Vilka lagar styr arbetet i en bostadsrättsförening?

För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (1991:614) och Lagen om ekonomiska föreningar (2018:672). Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egna regler.

Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastighet.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi uppmuntrar samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner. Information om sista dag för att lämna in dessa förmedlas till medlemmarna inför varje årsstämma.

BRF ENTITAN I SOLNA

BESÖKSADRESS
Krysshammarvägen 2

POSTADRESS
c/o HSB Stockholm
112 84 Stockholm
 

Email: styrelsen@entitanisolna.se

FAKTURAADRESS
BRF Entitan i Solna
Ref: 99-2956-00
FE 391
838 73 FRÖSÖN

VIKTIG NUMMER

HSB
Tekniskförvaltaren & Fastighetsskötsel
010-442 11 00

Felanmälan online

VIKTIG NUMMER

Svenska Störningsjouren AB

info@storningsjouren.se

+46 (0)8 568 214 00

VIKTIG NUMMER

HSB Ekonomisk Förvaltning
+46(0)10-442 11 00