Valberedningen

Valberedningens uppdrag

På årsstämman beslutas vilka personer som ska ingå i styrelsen under året som följer. För att underlätta beslutsfattandet ska valberedningen förbereda arbete under det gångna året. Valberedningen ska undersöka vilka som är tänkbara kandidater och lämnar slutligen ett förslag på ny styrelse vid årsstämman. De kan även ge förslag på vilket arvode som ska utgå till styrelsen.

Valberedningen önskar få kontakt med dig som:

  • Är exempelvis tekniskt eller ekonomiskt kunnig
  • Är administrativ
  • Kan hantera datorer och teknik
  • Har intresse och tid för ett styrelseuppdrag

Hör av dig till valberedningen redan nu:

E-post: valberedningen@entitanisolna.se

Ronny Bergström, X18

Ronny Bergström, X18

Valberedningen

Lena Björkqvist, X18

Lena Björkqvist, X18

Valberedningen

Niklas Rosén, X2

Niklas Rosén, X2

Valberedningen

BRF ENTITAN I SOLNA

BESÖKSADRESS
Krysshammarvägen 2

POSTADRESS
c/o HSB Stockholm
112 84 Stockholm
 

Email: styrelsen@entitanisolna.se

FAKTURAADRESS
BRF Entitan i Solna
Ref: 99-2956-00
FE 391
838 73 FRÖSÖN

VIKTIG NUMMER

HSB
Tekniskförvaltaren & Fastighetsskötsel
010-442 11 00

Felanmälan online

VIKTIG NUMMER

Svenska Störningsjouren AB

info@storningsjouren.se

+46 (0)8 568 214 00

VIKTIG NUMMER

HSB Ekonomisk Förvaltning
+46(0)10-442 11 00