Felanmälan online:

Förvaltning

Publicerat: 4 maj, 2017
Uppdaterat: 9 januari, 2024

Ekonomisk förvaltning
Föreningen har hjälp av ISS Ekonomiförvaltning för att hantera bokföring, budgetuppföljning samt hantering av hyres- och avgiftsavier. Hit kan du som boende vända dig om du har frågor gällande betalning av månadsavgiften.

ISS Ekonomiförvaltning
Tel: 018-66 01 60

Fastighetsskötsel/drift
MH Drift & Fastighetsservice AB

Tel: 08-27 36 43