Felanmälan online:

Kallelse till extra föreningsstämma

Publicerat: 21 januari, 2024
Uppdaterat: 21 januari, 2024

Den 24 januari 2024 klockan 19.00
Plats: Aulan i Tallbackaskolan, Kristinelundsvägen 1

Ingång till aulan sker via stora glasdörren, till vänster om fotbollsplanen.

Avprickning sker 18.30