Nu är föreningens årsredovisning klar för 2022. Du finner den under ”Föreningsinfo” > ”Stadgar & Årsredovisning”: https://www.entitanisolna.se/25883-2/

Till skillnad på tidigare år så delades den inte ut med kallelsen till årsstämman. Detta för att spara på vår miljö. Det finns ett begränsat antal fysiska kopior om det önskas. Maila då styrelsen@entitanisolna.se med information om vill vem den ska delas ut (lägenhetsnummer).