Årsredovisning 2022

Nu är föreningens årsredovisning klar för 2022. Du finner den under ”Föreningsinfo” > ”Stadgar & Årsredovisning”: https://www.entitanisolna.se/25883-2/ Till skillnad på tidigare år så delades den inte ut med kallelsen till årsstämman....

Byte av ekonomisk förvaltare

Från och med årsskiftet byter Brf Entitan i Solna ekonomisk förvaltare från Simpleko till HSB. Avier för januari, februari och mars hyra har skickats ut. I det utskickade kuvertet hittar du även information om hur man ansöker om digitala fakturor. Du kan även läsa mer...

Planerat Stambyte

Föreningen planerar ett stambyte. Se gärna https://www.entitanisolna.se/renovering-och-ombyggnad/ för mer info