Styrelsen

 

Rockfeller Edward

Rockfeller Edward

Ordförande

X22

LILLEMOR KOUTRAS

LILLEMOR KOUTRAS

Sekreterare

X8

AXEL KARLSSON

AXEL KARLSSON

Vice Ordförande

X6

Lars lindberg

Lars lindberg

Ledamot

X22

FREDRIK NORÉN

FREDRIK NORÉN

Ledamot

X8

yvonne b. forsberg

yvonne b. forsberg

Ledamot

X20

Vakant Vakant

Vakant Vakant

Ledamot

X

Luis Hernandez

Luis Hernandez

Suppleant

X22

Nina frödin

Nina frödin

Suppleant

X22

ingvar hellman

ingvar hellman

Suppleant

X2

Stanley Hagström

Stanley Hagström

Suppleant

X4

BRF ENTITAN I SOLNA

BESÖKSADRESS
Krysshammarvägen 2

POSTADRESS
BRF Entitan i Solna
Krysshammarvägen 12A
17157 Solna

Email: styrelsen@entitanisolna.se

FAKTURAADRESS
BRF Entitan i Solna
Fastighetsnr 490400
Box 1005
831 29 Östersund
E-faktura: rbfast@eportaldoc.com

VIKTIG NUMMER

Delagott
Tekniskförvaltaren & Fastighetsskötsel
+46(0)8 55 11 05 00

Felanmälan online

VIKTIG NUMMER

Svenska Störningsjouren AB

info@storningsjouren.se

+46 (0)8 645 00 35

VIKTIG NUMMER

RB Fastighetsägare AB
Ekonomiförvaltning
+46(0)186 601 60

VIKTIG NUMMER