Planerat Stambyte

Föreningen planerar ett stambyte. Se gärna https://www.entitanisolna.se/renovering-och-ombyggnad/ för mer info