Styrelsen kommer att utföra ett fyllnadsval med poströstning under oktober 2021.

Vi söker medlemmar med ekonomisk kompetens eller fastighetskunskap.

Kontakta valberedningen@entitanisolna.se vid intresse!

Hälsningar Styrelsen