Årets föreningsstämma kommer att ske digitalt med möjlighet till poströstning. Kallelse anslogs på våra informationstavlor 2021-04-21. Varje medlemslägenhet får kallelse och årsredovisning utdelad i brevinkastet. Vi uppmanar alla att läsa instruktionerna både för anmälan och poströstning men även instruktionerna för deltagande på digital föreningsstämma.