Med planerad start under våren/försommaren 2021 kommer vi att renovera bjälklaget på vår innergård. I samband med detta kommer vi även att ge innergården en ny och modern layout. Vi ber er att inte plantera i nuvarande lådor på gården då dessa kommer försvinna när vi startar projektet. Nya planteringslådor kommer på den nya innergården tillsammans med trevliga ytor som bjuder in till umgänge.

Kontaktuppgifter för gårdsproktet:

Projektledare: Oscar Engström, HSB

Tel: 010-442 12 50

E-post: oscar.engstrom@hsb.se