Med planerad start under våren/försommaren 2021 kommer vi att renovera bjälklaget på vår innergård. I samband med detta kommer vi även att ge innergården en ny och modern layout. Vi ber er att inte plantera i nuvarande lådor på gården då dessa kommer försvinna när vi startar projektet. Nya planteringslådor kommer på den nya innergården tillsammans med trevliga ytor som bjuder in till umgänge.