Pga Corona kommer årets stämma hållas digitalt. Datumet är den 6 maj kl 19:00. Länk till mötet kommer snart att postas här.