I höst blir det ingen städdag runt våra hus. Detta p.g.a. corona-viruset som fortfarande råder.

Däremot kommer containrar att ställas upp lördagen den 3 oktober 2020 vid x2 och x20.