Medlemmar kallas till föreningsstämma 2019-04-25 kl. 19.00 i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1.

Obs! Ingång till aulan sker via stora glasdörren till vänster om fontänen, som ligger intill besöksparkeringen. Lokalen öppnas kl. 18.30 för registrering av medlemmar och ombud..