Motion till ordinarie föreningsstämma lämnas senast måndagen den 18 mars kl. 24.00.

Motionen ska innehålla:

1 Ett yrkande

2 Motivering

3 Kalkyl (om förslaget förväntas kosta pengar)

4 Namn och föreningens lägenhetsnummer

5 Underskrift

Lämna motionen i brevinkastet som finns på entrédörren till Krysshammarvägen 12 A (brevinkastet är märkt “Motion”). Det går även bra att e-posta motionen. För att motionen ska gälla måste den vara undertecknad och inskannad till styrelsen@entitanisolna.se

Lämna motionen i brevinkastet som finns på entrédörren till Krysshammarvägen 12 A (brevinkastet är märkt “Motion”). Det går även bra att e-posta motionen. För att motionen ska gälla måste den vara undertecknad och inskannad till

styrelsen@entitanisolna.se

Det är tidsangivelsen på föreningens dator som gäller vid e-post.

OBS! Vid flera motioner, ska varje motion skrivas separat.