I våra miljörum finns nu två kärl för wellpapp/kartonger och ett kärl för papper. I papperskärlet kan även läggas wellpapp och kartonger.

Bredvid dessa kärl finns nu endast ett kärl för tidningar.