Nytt för kärlen i miljörummen

I våra miljörum finns nu två kärl för wellpapp/kartonger och ett kärl för papper. I papperskärlet kan även läggas wellpapp och kartonger. Bredvid dessa kärl finns nu endast ett kärl för tidningar.

Vattenavstängning x14

Vattenavstängning kommer att ske måndagen den 7 januari 2019 mellan kl. 09.00-15.00. Toaletterna får ej användas i lägenheterna mellan dessa klockslag. Boende hänvisas till toaletten nere i källaren.