Q-park kommer att vara vårt nya parkeringsbolag från 2018-05-01.

Det råder stoppförbud vid portarna x14-16.

Ni som bor i x14-16 får ställa bilen för i- och urlastning vid x18 i max 11 minuter.

Boende vid  x20 och x22  får ställa bilen vid muren framme vid cykelstället i max 11 minuter.