För att komma tillrätta med de olovliga parkeringarna främst utanför X14-16 som blockerar såväl gångvägar som brandväg, har styrelsen beslutat att kontraktera ett parkeringsbolag för en tid framöver. Boende kan stå för i- och urlastning i högst 15 minuter på anvisad plats (utanför X18 samt X20-22).